Om kort tid er dette mottak for 28 mindreårige flyktninger