Årets sommer er den første på flere år der det ikke er nedstenging på grunn av korona, og det har ført til at mange er på reisefot. Samtidig er det klart at mange tilbringer deler av sommerferien enten hjemme eller på hytta. Fortsatt er det noen som smittes av covid-19, men det er altså ikke restriksjoner slik det tidligere har vært. Denne helga er det ikke et omfattende program i kulturlivet, men om det frister å gå på kino, er Støren kino åpen både fredag og søndag. Filmen «Ildsjel» har norgespremiere på fredag. Melhus bibliotek har åpent, og med den nye ordninga meråpent er åpningstiden vesentlig utvidet for den som har ordnet seg inngangskort. Gudstjenesten i Melhus er denne søndagen i Hølonda kirke, mens det er gudstjeneste på søndag i Singsås kirke.

Det er også mange turmuligheter, og det finnes merkede stier rundt om i Melhus og Midtre Gauldal. Kjent i Melhus er et tiltak som idrettslagene har gått sammen om, og det finnes poster som både gir utfordringer eller som er lett tilgjengelig for barnevogntrillere og dem som er dårlig til beins. Pilegrimsleia er delvis merket, og den går for eksempel forbi Storbekkøya museumsseter i Budalen. Museumssetra har åpent for servering i helgene.