Ville stoppe «utkastelsen» av Bjørg (88) på Singsås