Utbygger får ny sjanse til å få svar på om det kan bygges boliger på Lundamo

foto