foto
– Pengene får bein å gå på. Det lar seg ikke gjøre å spare. Men jeg er heldigvis frisk. Det er verre for de som er syke og ikke har jobb, sier Lillian Petersen. Foto: Eskil Buseth Folstad

Regningene tårner seg opp, men kontoen er skrapet: – Det eneste man tenker på er at man burde kjøpt et brød til