Har satt krisestab, og frykter mer regn: – Elva renner på ville veier