Hvis du kjøper bolig for å bo der lenge er det liten grunn til å frykte uro og prisnedgang, mener ekspertene. På langt sikt vil fast eiendom være en sikker vinner.

– Kjøpere som er langsiktige og har kontroll på finansieringen, trenger ikke engste seg for kortsiktige prisfall, sier eiendomsmegler Kai Wongraven i Eie Eiendomsmegling.

Analyser av verdiutviklingen de siste 20 årene viser at avkastningen har vært god for kjøpere som fortsatt eier boligen, selv om kjøpet ble gjort på de minst gunstige tidspunktene.

– De som kjøpte da prisene var på topp i 1987, vil i gjennomsnitt ha en urealisert avkastning på 189 prosent. Justert for prisstigningen er avkastningen 69 prosent, sier informasjonssjef Roger Nyborg i Norges Eiendomsmeglerforbund.

300 prosent opp

For kjøpere som ventet til etter nedturen som fulgte, har verdiutviklingen vært formidabel.

– De som investerte i bolig da prisene var på bunnen i 1992, har i gjennomsnitt hatt en avkastning på 313 prosent. Justert for prisstigningen er avkastningen 197 prosent, sier Nyborg.

Målt i pris per kvadratmeter har verdistigningen vært størst for leiligheter, fra 5400 kroner i 1985 til 28600 i år. For eneboliger har kvadratmeterprisen gått fra 4300 til 17200 kroner, og for rekkehus fra 4500 til 21100 kroner.

– Av ulike årsaker kan boligprisene svinge litt i ulike deler av landet fra ett år til et annet, men på lang sikt er det uansett et klokt valg å investere i egen bolig, sier Roger Nyborg.

Frykt og usikkerhet

Meglerne opplever for tiden at frykt og usikkerhet holder mange kunder tilbake.

– Det gjelder også kjøpere med ordnet økonomi som er på jakt etter en bolig de har tenkt å beholde i overskuelig fremtid, sier Kai Wongraven i Eie Eiendomsmegling.

Han har ingen problemer med å anbefale slike kunder å gå inn i boligmarkedet.

– For bolig som kortsiktig spekulasjonsobjekt er nok timingen dårlig. Men kjøpere som trenger et sted å bo og ønsker å ta del i verdistigningen over tid, trenger ikke være redd for å handle bolig nå, sier Wongraven.

Han tror boliginvestering vil gi god verdiutvikling også i årene fremover.

– Prisene vil bevege seg opp og ned. Å tippe topper og bunner er umulig. Men jeg er sikker på at investering i fast eiendom vil være gunstig sparing også i fremtiden, sier Kai Wongraven i Eie Eiendomsmegling.