- Jeg synes det er ille at vi har et samfunn som ikke kan ta høyde for at vi er forskjellige. Det er ikke de funksjonshemmede som det er noe galt med, men holdningene, sier Sigrid Heggvoll Døvik i Børsa.

Hun og mannen Oddvar er foreldre til Joachim (7) som i høst startet i første klasse ved Børsa skole. Joachim er rullestolbruker og har cerebral parese. Da han gikk i barnehagen, fikk foreldrene det tilbudet de ønsket. Men da han skulle starte på skolen, søkte de om å få skolefritidsordning for ham fra 1. august og i tre timer fire dager i uka.

2. juni fikk de beskjed om at han får SFO-tilbud med assistent 10 timer i uka, men ikke assistent i sommerferien og på skolens fridager.

- Han trenger hjelp til absolutt alt. Andre unger får være på SFO på skolefridager, men det får ikke Joachim. Han er utestengt fra SFO da, og vi vet ikke hva vi skal gjøre når han har fri fra skolen, sier Sigrid fortvilt.

I sommer måtte hun sykemelde seg for å være hjemme med gutten, men som selvstendig næringsdrivende kan hun ikke så lett ta seg fri. Det er heller ikke bare å be naboen se etter gutten. Han trenger at noen kjenner til hans behov.

- Vi gir oss ikke, og klager til fylkesmannen. Dette er urimelig, sier Sigrid som ventet hele sommeren på at formannskapet skulle behandle klagen.

Først 3. september var den oppe, og da ble det avslag.

Utestengelsen fra SFO gjelder også to andre familier i Skaun. Liv Olsson Pedersen og Ståle Pedersen søkte om 65 timer på SFO i sommer for sin ni år gamle sønn som har et syndrom som blant annet fører til at han ikke kan snakke. Det fikk de avslag på. Da de klaget, fikk de beskjed om at de i stedet kunne få fem dagers ekstra avlastning. Foreldrene ønsket imidlertid at gutten skulle være på SFO for å ha kamerater å leke med. Etter ytterligere klage med kopi til fylkesmannen, fikk de beskjed en dag før sommerferien startet, at han fikk være 29 timer på SFO.

Seks år gamle Jarle, sønnen til Svein Røstum i Eggkleiva, har alvorlig astma og allergiproblemer. Han kan gå i sjokk, og da må han rett på sykehus. Kommunen har avslått å gi egen assistent i SFO-tida, og foreldrene lurer på hvordan skolen skal løse det når det er bare en voksen for alle ungene, og Jarle må kjøres til sykehus av den eneste voksne som er der.

Ikke penger

- Vi har ikke økonomi til å ha assistenter til full oppdekning i alle ferier, sier kommuneleder Geir Evjen.

De statlige overføringene til SFO er lagt om, og Evjen opplyser at andelen på 15 prosent til funksjonshemmede barn er tatt bort. Evjen sier at etaten må forholde seg til de rammene politikerne vedtar, og at formannskapet har avslått klagene.

- Politikerne er opptatt av likeverdighet i tilbudet til innbyggerne, hevder Evjen.

Bevisst utestengelse

Det er uakseptabelt at noen grupper barn får SFO, og ikke andre, mener leder i Norges handikapforbund, Gunnar Buvik.

SFO er ikke en lovpålagt oppgave, men Buvik sier at kommunen har plikt på seg til å gi et tilbud til alle når de først gir.

- De kan ikke bare skylde på økonomiske prioriteringer. Skaun kommune må gjøre om vedtaket og gi til alle, sier Buvik.

Han mener at kommunen må prioritere annerledes, og fraråder å øke SFO-kontingenten for å finansiere assistent-lønninger. Det kan igjen føre til at andre barn blir utestengt fordi foreldrene ikke har råd. Handikapforbundet opplever mange tilfeller av forskjellsbehandling, men ikke denne varianten. SFO mener forbundet er viktig for å styrke fellesskapet mellom barna.

FORSKJELLSBEHANDLING: Både Sigrid Heggvold Døvik og Svein Røstum reagerer på at Skaun kommune ikke vil gi et fullverdig tilbud til deres barn.