850.000 kroner koster den dyreste tomta når Melhus tomteselskap om noen dager legger ut de første eneboligtomtene i Løvset boligfelt. Prisrekorden skyldes av boligbyggerne må betale gang- og sykkelvei.

Opprinnelig lå det an til at tomtekjøperne også måtte betale asfaltering av fylkesvegen forbi, men da måtte de 50 tomtekjøperne ha spleiset på regninga på 10-20 millioner kroner.

- Det er ikke rett å fordele ei slik regning på de 50 tomtene. Fylkesveien er fylkets ansvar, sier daglig leder Terje Fagernes.

Aldri har tomteselskapet solgt så dyre tomter, og denne gang varierer prisen mellom 690.000-850.000 kroner. Det er lenge siden tomteselskapet har solgt tomter i nedre Melhus, og mange har ventet lenge på at feltet skulle bli byggeklart. Fagernes forteller at de for fem-seks år siden solgte tomter på Brekkåsen, og de kostet da 350.000 kroner.

Må spleise

At tomtene blir dobbelt så dyre som på Brekkåsen skyldes at tomtekjøperne må spleise mange millioner kroner på en over en kilometer lang gang- og sykkelvei. Denne blir asfaltert, mens fylkesveien ser ut til å forbli gruslagt. Fagernes sier at tomtekjøperne også må bekoste lange avstander med vann- og kloakkledninger fordi det ikke finnes slike ledninger i området. Vanligvis når tomteselskapet legger ut tomter, er det bare interne ledninger tomtekjøperne må betale. Dessuten må tomtekjøperne være med på å betale et sauegjerde som skal verne området mot sauer som går i Vassfjellet.

- Stor interesses for feltet

- Det er veldig stor pågang, og vi har flere interessenter til tomter, forteller Bernt Skarsvaag ved Heimdal Eiendomsmegling som skal selge tomtene i Løvset boligfelt.

Skarsvaag tror at de høye tomteprisene ikke skremmer noen, og han sier at tomteprisene generelt har steget i Melhus. Heimdal Eiendomsmegling har aldri solgt et så stort boligfelt før, og prisnivået er over det de er vant til. Tomtene i Løvset boligfelt varierer mellom 549-792 kvadratmeter.

Boligmarkedet i Melhus er ifølge Skarsvaag på ingen måte preget av nedgangstider

UTSIKT: Været var i går grått og regnfullt, men likevel har en god utsikt utover dalen fra det nye boligfeltet i regi av Melhus Tomteselskap. Bernt Skarsvaag fra Heimdal Eiendomsmegling tror tomtene vil gå unna.