Avkjørsel og stengning

Hvis den midlertidig tillatte avkjørselen blir stengt, vil det påføre Norsk Kylling mange og unødvendige problemer for ut- og innkjøring av varer.

Østhus opplyste at han har gitt stoppordre til produksjon av det renseanlegget han har bestilt i Nederland for rensing av bedriftens prosessvann, så lenge det er blitt så mye uklarhet og usikkerhet om Norsk Kylling får anledning til å kjøpe Cartrans¿ bygning til ha renseanlegget i.

80 ansatte

Han la ikke skjul på at bedriften kommer til å vokse raskt også framover. I 2003 ble det slaktet cirka sju millioner kyllinger på Støren, og rundt 95 prosent av slaktemengden blir foredlet ved bedriftens foredlingsvirksomhet i Engan og i Moøya.

Østhus regner med at antall ansatte vil bli doblet i løpet av tre til fire år. Han har planer om snarlige utvidelser ved fabrikken i Engan, og at området på baksiden helt fram til gammel-E6 vil bli bygd ut i flere byggetrinn, først med nye ekspedisjon og senere med fryseri.

Hunde- og kattemat

Om kort tid etablerer Norsk Kylling en avdeling eller fabrikk for produksjon av for til hunder og katter ved bedriftens anlegg i Engan.

Lokalpatriot

Etter orienteringen fra den ekspansive bedriftsgründeren ble ordet gitt fritt. Politikerne som benyttet sjansen, ga alle uttrykk for at det er fantastisk hva Østhus har greid å få til av resultater på kort tid. Men samtidig ble det uttrykt håp om at det nye, bedriftsinterne renseanlegget måtte komme på plass så snart som mulig slik at man kan slippe lignende episoder som i fjor sommer og den negative medieomtale som fulgte med.

Akseptable løsninger

Ordfører Erling Lenvik var ikke så opptatt å fordele skyld og se seg tilbake, men ga klar beskjed om at han nå ville jobbe målrettet og intenst for at Norsk Kylling får opprettet det bedriftsinterne renseanlegget for prosessvannet hurtigst mulig. For øvrig ble det sagt fra politikerne at dersom Midtre Gauldal hadde hatt flere av Agnar Østhus¿ type, ville det ha blitt skikkelig fart på kommunen, når det gjelder vekst i folketall og skatteinntekter til kommunekassa.

Store planer for framtida: Politikerne i Midtre Gauldal fikk høre at Norsk Kylling har store planer for framtida. Bedriften nådde i fjor en omsetning på 228 millioner kroner og har nå 80 ansatte. I løpet av fire-fem år vil fjørfebedriften på Støren ha behov for minst det dobbelte antall ansatte.