- For å si det rett ut, så e det kanskje litt rotåt rundt oss

foto