Fylkesvei 630 over Håggåbrua åpnet tirsdag kveld. Den har vært stengt etter et jordras som gikk fredag for snart to uker siden.

Vegvesenet vet ikke sikkert hva som utløste raset, men tror flere årsaker spilte sammen.

- Det kan være nedbør som gjorde det, men det kan også være fordi det var mye tele. Det er i alle fall sikkert at nedbøren forrige fredag ikke hjalp til på situasjonen, sier Magne Uvsløkk i Statens Vegvesen

Grunnundersøkelser visste at det ikke er fare for kvikkleireras i området, og at raset som gikk var et stort overflateskred.

Les også: Jordras stenger Håggåbrua