Mange reagerte da Jan Kåre Lillebudal fikk tre uker på å pakke sammen virksomheten Jan Kåres Bil i Melhus sentrum. Brevet kom fra en saksbehandler i Melhus kommune etter at Guro Angell Gimse (H) hadde sendt spørsmål til ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) om Jan Kåres Bil var estetisk pen nok for Melhus sentrum.

I et brev til Jan Kåre Lillebudal skriver saksbehandleren: "Det beklages at ordlyden i brevet fra oss er ansett som "krass". En del av teksten er direkte hentet fra saksutskrift i den opprinnelige byggesaken, og noe er hentet fra lov og forskrift,  skriver saksbehandleren.

Lillebudal har søkt om dispensasjon for fortsatt å kunne være i Melhus sentrum. Han framleier tomta av Melhus kjøpesenter som ikke har noen innvendinger mot at tomta brukes til bilforretning. Den er regulert til parkeringsplass.

I brevet får Lillebudal ny frist til 15. juli med å rydde tomta, men samtidig klar beskjed om at søknaden han sendte i mai ikke var god nok.

- Status er at din virksomhet ikke har de nødvendige tillatelser, og er dermed ulovlig, heter det i uthevet skrift fra Melhus kommune.

Kommunen understreker at Jan Kåres Bil kan få bøter om tomta ikke er ryddet i tide.

Les også: sjokkert bilselger

Les også: næringsforeninga kritisk til brev fra kommunen