Sikrer bønder mot store tap av mangel på arbeidskraft