Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår å redusere utdelingen av post til annenhver dag. 3.000 postbud kan bli overflødige.

Årsaken er raskt fallende postvolum, og dermed stigende kostnader ved å opprettholde dagens utdelingsfrekvens på fem dager i uken, skriver Fri Fagbevelse.

Post annenhver dag skal gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og 650 millioner kroner årlig fra 2025, sammenlignet med post fem dager i uken

I høringsnotatet skriver regjeringen at Posten ville gått over til levering annenhver dag allerede i år, om de bare skulle ta kommersielle hensyn.

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom sier han lenge har vært innforstått med at denne dagen ville komme, men han krever penger og tid til omstillingen som kommer.

– Dette kommer av digitaliseringen av samfunnet, og at kundene sender færre brev. Å kjempe imot denne utviklingen, er ikke en kamp vi kan vinne. Men det er en dramatisk utfordring når mange og godt voksne ansatte risikerer å miste jobben sin i et kort tidsvindu. Vår forventning og krav er et trepartssamarbeid om denne prosessen, sier Øverland.

Det betyr penger til å gi de ansatte en verdig avslutning på arbeidsforholdet i Posten, midler til å gjøre prosessen på skikkelig vis og nok tid til å få gjort det. Det innebærer at Postkom mener en endring til utdeling annenhver dag ikke kan innføres før 2020.

Forslaget ble sendt ut på høring tirsdag og høringsfristen er 6. april.