I neste uke offentliggjør Statistisk sentralbyrå tall for folkevekst ved siste årsskifte. Melhus nærmer seg 16.000 innbyggere, og i desember viste foreløpige tall fra SSB at det var 15.669 innbyggere.

Veksten de siste årene er så stor at den nærmer seg u-landsnivå, kom det fram under to seminar i Melhus på tirsdag. Det første seminaret ble arrangert av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Melhus og det andre var et dialogmøte mellom Melhus kommune og boligbyggere.

Hva er så årsaken til den kraftige veksten som utgjør drøyt to prosent pr. år?

Svein Åge Relling fra Trondheim kommune har analysert tall for Melhus. Fødselsoverskudd, innvandring og innenlands flytting er hovedårsaker. Alle disse tre årsakene veier like tungt, slo Relling fast.

I årene 2007-2011 kom det 1088 innvandrere til Melhus, og øst-europeere utgjør den største andelen. Litauere ligger på innvandringstoppen, med polakker hakk i hæl. Dette skyldes arbeidsinnvandring.

Melhus har rundt 200 fødsler i året, og er en svært populær bokommune. Melhus kommune har for første gang hatt dialogmøte med blant annet byggefirma, for å se hvor framtidig boligbygging kan skje.