Hølonda bygdeungdomslag har programmet klart til sitt sommerstevne på Hølonda 14. - 16. juni.

- Vi har planlagt og gledet oss til arrangementet i over et halvt år nå, sier ildsjelene i bygdeungsomslaget, som for litt over to år siden ble gjenopprettet etter å ha ligget dødt i noen år.

Etterpå har de blant annet rukket å få pris for årets lag i Sør-Trøndelag, fått to representanter i fylkesstyret og nå blitt spurt om å arrangere årets sommerstevne.

- Vi er stolte av laget vårt og bygda som vi bor i, sier bygdeungdommene som ser fram til å arrangere en hel helg for lokallaga i Sør-Trøndelag. De har også invitert våre naboer fra Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal også.

I tillegg er lørdagen lagt opp til å bli en familiedag for hele bygda, med tevlinger, swingkurs og for de minste blir det trøtraktor-tevling, natursti og hesteridning.

Vi samarbeider med både bygdekvinnelaget og bondelaget, og de bidrar på hver sin måte i løpet av denne helga, opplyser bygdeungdommene.

Horg og Flå vervet nye medlemmer