Trønderbladet har fått henvendelse fra folk i Melhus som etterlyser gatelys som fungerer. Innringeren peker på at selv ledlysene på Løvset ser ut til å være ute av funksjon.

På Løvset er det ei lang strekning som er ute av funksjon, og enkelte av ledlysene ved det nye boligfeltet på Løvset ser heller ikke ut til å være i orden. Ledlysene ble montert i gatelysene ved gang- og sykkelveien tomtekjøperne spleiset på.

- Det er første gang jeg hører at de ikke virker. Folk burde ha ringt oss. Dette må jeg sjekke, sier virksomhetsleder Terje Klungerbo i Melhus kommune.