På Hovin skal det bygges ny E6 med midtdeler, og arbeidet innebærer blant annet sprenging. Mens sprenginga pågår, blir nåværende E6 stengt for å unngå at kjøretøy ødelegges av fallende stein. Bildet er fra bilkøa sist tirsdag.

Statens vegvesen melder at E6 på Hovin vil bli stengt fra klokka 18 til 19.30 kommende tirsdag kveld i forbindelse med sprengingsarbeidene. Vegvesenet anbefaler omkjøring via fv. 700 Berkåk-Orkanger.

Fram til 29. mars blir det sprenging kortere perioder, og bilistene må regne med noen minutters ventetid hver gang da. Den nye E6-strekninga skal være ferdig i 2014.

Støvskya står oppe i berghammeren.