Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor anbefaler folk ikke å slippe inn ukjente.

- Fredag fikk politiet melding om at det var observert fremmede personer på Korsvegen. De ringer på dører for å selge varer,  og folk sier at de føler seg utrygge, sier lensmannen.

Hun oppfordrer folk om ikke la ukjente få komme inn.

- Det er ikke uvanlig at disse går inn, rekognoserer og så foretar innbrudd etterpå. Vår anbefaling er at folk gjør observasjoner og tar registreringsnummer på biler, om de ser noe mistenkelig, sier Brækken.