Magne Ranum var populær blant Høyre-velgerne i Melhus, og kom inn i kommunestyret. Komiteverv fikk han imidlertid ikke fordi han er mann.

- Jeg ble innvalgt, men utkvotert. Jeg føler ikke at dette kommunestyret er helt demokratisk. Det sitter folk i komiteene som stemmeskarene ikke har plassert der, sa Magne Ranum under tirsdagens kommunestyre.

Tirsdag var det konstituering av det nye kommunestyret, og blant annet skulle det velges medlemmer av formannskap og de to komiteene. Det nye kommunestyret består av 37 medlemmer mot 45 i forrige periode. Forrige kommunestyre vedtok å redusere kommunestyrets størrelse, men beholde samme størrelse på komiteene – 11 i hver. Med de to komiteene og formannskap, vil 33 av 37 få et verv utenom å sitte i kommunestyret.

Heller vara

Men siden velgerne ikke tok hensyn til regelen om minst 40 prosent av hvert kjønn, må flere av de innvalgte mannfolkene se at kvinner på varamannsplass kommer inn i komiteene i stedet. For Høyres del gjaldt det Magne Ranum og Jahn Vikan Dafoe.

Ranum sa til kommunestyret at han flere ganger hadde blitt spurt om å stå på Høyres liste, og at han nå følte han hadde tid til å engasjere seg i politikken. Han er lege og har barn, og derfor tidligere har hatt begrenset med tid til politiske verv. Under valget rykket han opp fra sjuende til femteplass og dermed plass i kommunestyret, men det ga altså ikke komiteverv.

Høyres førstekandidat, Sigmund Gråbak, forstår godt frustrasjonen til Ranum.

- For fire år siden var jeg like misfornøyd selv. Jeg fikk nest flest stemmer, men fikk ikke plass i formannskapet fordi jeg ikke var kvinne. Det var en nedtur, sier Gråbak til Trønderbladet.

FRUSTRERT: - Jeg ble innvalgt, men utkvotert, sa Magne Ranum (H) da han kommenterte komitesammensetninga i kommunestyreperioden kommende fire år.