Kvinnen, som nå er bosatt i Oslo, ble målt av et laserapparat en augustkveld i fjor da hun kom kjørende ut av Brubakktunellen og videre nordover E6 på Jagtøyen.

Hun ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 30 timers samfunnstraff, som hun må gjennomføre i løpet av 120 dager. I tillegg mister hun førerretten av motorvogn i ni måneder.

Kvinnen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen, men hun vedgikk at hun hadde kjørt for fort i forhold til fartsgrensen. Etter at dommen ble forkynt for henne, erklærte hun at hun tok betenkningstid.