Melhus formannskap har enstemmig vedtatt at nødvendig areal kan eksproprieres for å kunne bygge gang- og sykkelvei på Løvset i forbindelse med nye boligfelt der.

Melhus Tomteselskap er i gang med å legge ut et stort boligfelt på Løvset, og har strevd med å få grunneiere til å avstå grunn. Alle grunneiere unntatt en, er det inngått avtale med. Den ene disponerer et areal på 400 kvadratmeter, og nekter å gå med på den avtalen som tomteselskapet vil at han skal underskrive på.

Forhandlinger er forsøkt, og grunneieren mener arealet er boligtomt og at han da vil ha betalt etter det. Hans krav er at hele boligtomta innløses, mens tomteselskapet ikke godtar å gjøre det fordi tomta er i LNF-område. Kravet var i november i fjor 530.000 kroner, noe tomteselskapet ikke har gått med på.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at gang- og sykkelvei skal opparbeides før første bolig er klar til innflytting.