Ungdomsrådet i Midtre Gauldal går inn for nedlegging av Hauka skole og delvis eller full sentralisering av ungdomsskolene.

Sju av ni medlemmer i ungdomsrådet kommer fra Singsås, Budal eller Soknedal. Ungdomsrådet går enstemmig inn for å legge ned Hauka skole. De går også inn for å sentralisere ungdomsskolene til Støren eller å overføre ungdomsskoleelevene fra Budal til en oppussa Singsås skole.

- I Budalen så er det så lite elever at vi meiner det kunne være sunt for dem å få større klasser og at det kunne være aktuelt for dem å bli overført til Singsås. Der er det ledige klasserom. Noen av representantene fra Budalen meinte at en ungdomsskole på Støren var best. Derfor satte vi opp to alternativer. Enten meiner vi at elevene skal sendes til Singsås og at skolen der blir pussa opp, eller å sende alle til Støren, sier leder av ungdomsrådet, Stig Arild Haukli. Om ungdomsskolen skal sentraliseres til Støren meiner ungdomsrådet det er en forutsetning at en ny ungdomsskole og Gauldal skole og kultursenter står klart.

Små klasser

- Hva er grunnen til at dere vil legge ned Hauka skole?

- Det er som med Budal skole. Det ville vært sunt for elevene å få større klasser. De slår sammen 1-4. klasse og 4-7. klasse i dag. Sender en Hauka-elevene til Soknedal så hadde de fått flere klassekammerater og det hadde blitt lettere for dem når de kommer til Støren ungdomsskole, sier Stig Arild Haukli som sjøl kommer fra Soknedal og gikk på Hauka-skolen. Ungdommene har vært bekymra for den økte reisetida:

- Reisetida vil overstige 75 minutter en veg for noen, men ikke for mange. Representantene fra Singsås godtok reisetida mot at det ble bygd en ny skikkelig skole, forteller ungdomsrådslederen.

- Foreldre må tenke på hva ungdommene sjøl meiner

- Hvordan trur du det vil bli mottatt i heimbygda di at du er for nedlegging av Hauka-skolen?

- Det er en til sammen med meg som kommer fra Hauka i ungdomsrådet. Han representerer ungdomsskolen. Han er enig i at det er ganske små klasser og at han også kunne tenkt seg og gått i Soknedal for å få større klasser.

- Trur du det vil vekke reaksjoner at dere meiner dette?

- Det vil det heilt sikkert gjøre. Men det er enkelt for foreldra å si at en vil beholde skolen. En må tenke på ungdommen sjøl og de som går der og hva de vil. Da trur jeg det er bedre med større klasser, i stedet for at de får sjokk når de kommer til Støren., sier Haukli.

Lenvik lover ny skole før sentralisering

Ordfører Erling Lenvik (Ap) meiner ungdomsrådets meininger er viktige og noe politikerne må lytte til.

- Det er gledelig å se at det er ungdommen sjøl som uttaler seg. Det er heilt i tråd med det som formannskapet har vedtatt. Det er viktig for oss å ha med oss videre i behandlinga av saka hva elevene sjøl meiner, sier Lenvik.

Ungdomsrådet var soleklar på at det må stå en ny ungdomsskole klar på Støren om det skal sentraliseres:

- Jeg stiller meg bak kravet om at det må være en ny skole klar til å ta imot elevene. Det gjør også formannskapet, sier ordføreren. Lenvik meiner sentralisering er den eneste muligheten for å bedre kvaliteten i skolen:

- Det har vært for lite ressurser i skolene, og det elevene sjøl forteller er i tråd med det vi også ser. Skal vi klare å gjøre noe med dette så veit vi at det ikke finnes friske midler å sette inn. Vi må gjøre det på den måten som også ungdomsrådet skisserer, sier ordføreren i Midtre Gauldal.

FOR SENTRALISERING: Ungdomsrådet i Midtre Gauldal meiner klassene ved Budal og Hauka er for små. De vil legge ned Hauka skole og flytte ungdomsskoleelevene fra Budal til Singsås. Eller alternativt sentralisere alle ungdomsskolene til Støren.