Går det mot et nett av bomstasjoner på E6 mellom Trondheim og Dovre? Både samferdselsleder i fylkestinget Ola Huke og ordførerne Erling Bøhle og Erling Lenvik omtaler nå egenfinansiering ved bompenger som et nødvendig onde, skal E6 Sør bli utbedret i overskuelig framtid.

Det var på et uformelt møte torsdag at fylkespolitikerne, vegvesenet og ordførerne i E6-kommunene mellom Trondheim og fylkesgrensen Oppland, drøftet framdrifta av prosjekt E6 Sør.

Bare bom gir veg

Ola Huke gjør det klart at skal en ha noe håp om å løfte fram E6 sør og få til en statlig prosjektfinansiering i 2007, er ikke egenfinansiering til å komme forbi.

Fylkestinget har tidligere i år vedtatt å løfte fram hele strekningen E6 Sør som et prosjekt, fortsetter Huke. Han mener nå sørtrønderne må stikke fingeren i jorda og se hvor de er. Ellers i riket delfinansieres flere og flere stamveger med bompenger. Han viser til Østlands- og Møreregionen. Her har staten gått inn med tilskudd, med bakgrunn i at de lokalt er villig til å være med å betale.

- Ingen ønsker i utgangspunktet vegbommer, sier Ola Huke. - Men når de politiske realitetene kommer for en dag, så må en trolig akseptere en slik løsning.

Les mer i papirutgaven julaften.

Bom: Skal dette synet møte de vegfarende langs E6 mellom Trondheim og Dovre fem-seks-sju ganger?