I Trønderbladets nedslagsfelt er det Midtre Gauldal som har hatt størst prosentvis økning i ledigheten siden mars 2008, viser tall fra Nav. 112 personer stod uten jobb ved utgangen av mars 2009, det er 70 flere enn i mars 2008 og en økning i ledigheten på hele 167 prosent – nesten en tredobling. 3,7 prosent av arbeidsstyrken i Midtre Gauldal er arbeidsledig.

Melhus har totalt 286 arbeidsledige, det tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Siden mars 2008 er det blitt 117 flere ledige i Melhus, en vekst i ledigheten på 69 prosent.

Skaun har 102 arbeidsledige til sammen, som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er 46 flere arbeidsledige i Skaun enn i mars 2008. Ledigheten har vokst med 82 prosent. I Sør-Trøndelag er 3,3 prosent av arbeidsstyrken uten jobb.