Skaun kommune har ikke varslet skolen. Foreldrene reagerer sterkt.

- Det er sterke bekymringer fra foreldrenes side, sier rektor Solveig Øiaas på Venn skole.

De frykter at ungene skal få allergi og sykdommer og plages av sterk lukt fra kyllingfjøset som nå blir satt opp ca. 100 meter fra skolen.

Rektoren ble først klar over kyllingfjøset da byggingen startet. Det var etter sommerferien. Kommunen har ikke kontaktet skolen for å informere om nybygget.

- Det uheldige er at skolen ikke ble informert om at det skulle bygges, sier Øiaas.

Hun understreker at dette ikke er bondens feil. Skolen har alltid hatt et godt og ryddig forhold til ham.

Mener kommunen kunne varslet

Øiaas er klar over at søknaden om å bygge et slikt fjøs kun krever at bonden kun har meldeplikt til kommunen. Kommunen er ikke pliktig til å kontakte skolen. Slik hun forstår det, kom søknaden om kyllingfjøset inn i sommer da skolen var stengt.

Hun skjønner at foreldrene er bekymret. Mandag var det foreldremøte på skolen, og reaksjonene var sterke. De ba om et FAU-møte.

- Det møtet skulle vi hatt før. Det ble bare sånn, beklageligvis, sier Øiaas.

Rektor frykter ikke fjøset

Øiaas har undersøkt om foreldrene har grunn til bekymring. Hun har snakket med gårdbrukeren.

- Jeg ble veldig beroliget da. Han vil veldig gjerne komme på FAU-møtet for å informere, sier Øiaas.

Mattilsynet avviste overfor henne at man trenger å frykte smitte. Hygienen i kyllingfjøs er meget bra. Lukt, derimot, vil kunne sive inn mot Venn skole.

Hun har også kontaktet kommunelege Gunnar Gisnås. Han beroliget henne med at det er liten fare for å utvikle allergi som følge av å ha et kyllingfjøs i nærheten.

FAU-møte etter høstferien

- Det er en del usikkerhet om hva dette fører til. Det blir møte i FAU over høstferien, sier Marit Eggen som er FAU-leder ved Venn skole.

Hun vil nå samle inn informasjon om hva det nye kyllingfjøset vil medføre. - Folk er usikre. Vi må få fakta på bordet, sier Eggen.

Hun synes det er kritikkverdig at skolen ikke har blitt kontaktet i denne saken.

- Vi kan godt legge oss flate

- Vi har ikke faste rutiner på å varsle enhetene i kommunen, men det burde vi kanskje hatt.

Det sier Sigve Laugsand, som leder Planavdelingen i Skaun kommune.

Kommunen har ikke gjort noe galt, de er ikke pliktige til å varsle skolen i denne saken. Han føler seg trygg på at saksbehandlerne i kommunen har vurdert hensynet til skolen og barnhagen godt nok. De har ikke rutiner på at skoler skal varsles når en gårdbruker sender inn en melding om et næringsbygg er på vei.

- Vi kan godt legge oss flate, jeg ser det i ettertid.

- Er det aktuelt å endre på dette når dere nå ser situasjonen på Venn skole?

- Det kan godt hende at vi vil vurdere å varsle enheter rundt omkring. Vi vil være mer oppmerksom på det, det kan vi si, sier Laugsand.

KYLLINGER SKAPER BRY: Et kyllingfjøs er på trappene. Venn skole er nærmeste nabo. Foreldre frykter allergi, smitte og vond lukt.