Melhus kommer trolig til å takke ja til å bli med på et utviklingsprosjekt sammen med Trondheim kommune om utvikling av ett felles nummer som folk kan ringe til døgnet rundt. Allerede i dag samarbeider Melhus med Trondheim om felles legevakt, barnevernsvakt og kriseteam for psykiatriske tjenester.

I framtida kan det altså bli samarbeid om tjenester som trygghetsalarm og kontakttelefon. Krisesenter er også et tiltak kommuner samarbeider om. Kommunene er pålagt å kunne tilby krisesenter for mor, barn og menn.