Forsøkte å stoppe den omstridte gangbrua over Gaula

foto