Vil ha flere tog uten at Kvål togstopp legges ned

foto