Bygde gangbru, men nekter å overta privat vei

foto