Vil skaffe turister på egenhånd

Kommunalsjef Morten Bostad var fungerende rådmann på slutten av formannskapsmøtet. I bakgrunnen sitter næringsrådgiver Signy Ryther Overbye, og t.h. ordfører Jorid Jagtøyen (Sp). Foto: Gunn Heidi Nakrem