Håper nå på E6-avklaring for Støren i august/september

foto