– Veldig, veldig krevende situasjon med det høye sykefraværet

foto