En stor, rød blåse og flere femliterskanner var festet til elvebunnen med stein i elvebunnen like nedenfor Udduvoll bru. En tipser forteller dette til Trønderbladet. Han var området for noen dager siden.

Grunneierne skal være varslet, og har undersøkt blåsene uten å ha kjennskap til hva blåsene kan være brukt til.

- Et typisk opplegg for garnfiske, sier vår tipser som mistenker at det her er snakk om ulovlig virksomhet i Gaula.

De flytendene innretningene var ikke merket på noen som helst måte, men under den røde blåsa hang det en metallsylinder, også den uten noen form for merking.

Torstein Rognes, daglig leder ved Gaula natursenter og sekretær i Gaula fiskeforvaltning, kjenner ikke til saken annet enn at han har lest om den her på tronderbladet.no.

Han sier at det er ulovlig å fiske med garn i Gaula, og at det er en alvorlig foreteelse.