Internasjonale elever lærer om fornybar energi på Skjetlein

foto