Fem har meldt seg som søkere til den ledige fastlegestillinga ved Lundamo legesenter.

Forlenget søknadsfrist

– Det er flere søkere enn det var, for vi forlenget søknadsfristen. Men det er ikke mange, sier kommuneoverlege Lene Stene Salberg.

Melhus kommune valgte å forlenge søknadsfristen for fastlegehjemmelen etter Jørund Gaustad, som går av med pensjon til sommeren. Årsaken var at det hadde meldt seg få søkere, og kommuneoverlegen sier at kommunen ønsket bredere grunnlag.

Les også: En fordel for pasientene med mannlig lege

Ønsket mannlig søker

I utlysingsteksten framgikk det at mannlige søkere ble oppfordret til å søke fordi Jørund Gaustad er eneste mannlige lege ved Lundamo legesenter. Dersom en kvinnelig lege blir ansatt, vil samtlige ansatte være kvinner.

– Det er menn blant søkerne. Det er ikke slik at det nødvendigvis blir en mann som ansettes, opplyser kommuneoverlegen.

Søknadsfristen gikk ut ved midnatt til mandag, og de innkomne søknadene skal nå gjennomgås. Søkere vil deretter bli innkalt til intervju.

– Prosessen blir gjort i tett dialog med Lundamo legesenter, sier Stene Salberg.

Fastlege Jørund Gaustad har sagt til Trønderbladet at det er svært travelt å være fastlege.

– Det er ikke nødvendigvis travlere å være fastlege enn i annen legejobb, mener Stene Salberg.

Lundamo legesenter. Arkivbilde: Harald Langås