- Kjør pent, vi har åtte meldte dyrepåkjørsler i løpet av siste timen.