Fukt på anleggsplassen og våte byggematerialer har skapt avisoverskifter ved St. Olavs Hospital. Jostein Selli mener en helseinstitusjon må vise veg for å skape sunne bygninger.

Ta på alvor

Fukt og støv

Små merutgifter

Bare enkeltrom

Etterspør kvalitet

Sjøl om det bygges 26 nye pasientrom, blir ikke økninga i antall pasientplasser mer enn rundt fem. Senteret vil fortsatt ha mellom 50 og 60 pasienter. Arealet øker fra under 4.000 kvadratmeter til nesten 5.400. Innflytting vil skje i løpet av mai måned, og hele utbygginga kommer til å koste rundt 24 millioner kroner.

UTVIDER: Selli opptreningssenter i Klæbu bygges ut med 1.400 kvadratmeter golvplass. Jostein Selli (innfelt) er disponent ved Selli opptreningssenter, som er inne i en hektisk byggefase.