Stor forskjell på skatten i Melhus og Midtre Gauldal