Terje Nervik har lagt ut dette innlegget i nettdebatten, som et svar på "Til laks åt alle kan ingen gjera", fra Gaula Fiskeforvaltning.

Dette var en veldig god forklaring fra styret i Gaula Fiskeforvaltning, og Elveeierlaget. Dette er nok enhver fisker enig i, uansett alder, kjønn,nasjonalitet, og tittel. Derfor er det også dette ene innslaget som burde ha vært på trykk i media i år.

Som et resultat av dårlig fangst i starten av 2014-sesongen, så har det nesten ikke vært fiskere i elven i juli. Dette er jo også med og bidrar til at det blir tatt enda mindre laks, og gytingen kan gå sin gang. Forhåpentligvis til det  bedre for senere sesonger. Som noen nevner, så er de t fint lite man kan gjøre i Gaula alene, for å berge en hardt presset laksebestand. Men med klare regler i Gaula for hvor mye fisk man kan ta opp og slå ihjel gjennom en sesong, samt en grense for hvor mange C&R en fisker kan ha gjennom en sesong. Så er det til slutt hvor mange fiskere skal man slippe til som er et tema. «Fiske for alle» er jo kravet fra noen, og begrunner dette med at det kun tenkes penger.

150 millioner

At laksen genererer ca. 150 mill til Gauldalen, er ett tall som er fryktelig lavt anslått, og jeg begrunner dette med at mitt firma alene har ca. 1,5 mill. i omsetning kun på laksefiske/turismen alene i juni og juli. Med andre ord, dagligvarer, bensin, suvernirer, overnatting, og telefoni. I hele Gauldalen er nok på langt over 150 mill. Så kommer kortsalg, og utstyr relatert til fiske. Dette er frisk kapital som kommer inn til kommunens innbyggere og bedrifter. Så kommer 2.-håndsomsetningen av disse pengene, material, møbler, maling til hytter/gapahuker/spikertelt /plattinger etc. Man kjøper verktøy og utstyr til vedlikehold av fiskeplassene, og man betaler lønn, skatter og avgifter.

«Griske grunneiere»

Det er med andre ord lov å tenke økonomi og forvaltning av elva. Når en grunneier velger å tilby noen å kjøpe hans rett til å fiske i elva, så er det på grunn av inntekten til gården grunneieren velger å tilby dette. Enten det er framleie, eller direkte kortsalg. Dette gjelder hele elva, og det er snakk om ganske mange hundre grunneiere. Disse er blitt omtalt som griske, og at de kun passer sin egen havresekk. Samt at de kun tenker penger og ikke på laksens eksistens. Eller? Det er vel ingen som har nevnt eksistens, men laksens beste heter det på trykk.

Grunneiere tenker kun på penger og ikke på laksens beste, er sagt flere ganger i media i år. Med så mange grunneiere, så har man et styre (les: elveeierlaget). Her er det bare rett og rimelig at man sammen finner en grunnløsning for hvordan alle grunneiere skal kunne høste litt av elva som renner gjennom dalen. Jeg tenker da på penger. Noen er av mer heldige gener enn andre, og kan høste noen 100`tusen på sitt vald. Andre (meg selv inkludert) drar inn under 10`tusen totalt på overnatting og kortsalg. Skulle dette vært lagt i statlig eierskap, så hadde ikke Gauldalen sett ut som i dag. Pengene som i dag går til opprusting av nedlagte småbruk, utleiehytter, og tilrettelegging langs elva. Hadde forsvunnet ut i det store pengesluket «staten».

Det som virkelig har vært med å berge villaksen i Gaula i de siste årene, det har faktisk med å gjøre at noen få grunneiere har lukrative og gode vald på rett vannstand. Hadde det vært fritt kortsalg i for eksempel Gaulfosshølen i 2012... For å ikke friste noen til å anbefale fritt kortsalg i den hølen, så vil jeg ikke nevne kroner og øre man lett kan tenke seg det valdet hadde dratt inn. Men det er ihvertfall nærliggende å tro at det hadde blitt dratt opp noen tusen laks i løpet av juni mnd det året. De fleste hadde nok blitt slått ihjel, og lagt i noen frysere rundt om. Heldigvis skjedde ikke dette, fordi at de som forvalter/bestemmer i dette valdet, kun tilbyr fiske til noen få utvalgte fiskere. Sånn er det andre plasser i Gaula også. Det finnes flere høler hvor det også nå i skrivende stund står over 50 laks, og det er kun noen få fiskere som har tilgang til de hølene i år. Økonomi og forvaltning henger sammen, og det er ingen menneskerett å få fiske i de beste hølene. Det er til det beste for fremtiden til laksen, og til det beste for de fiskerne som ønsker å betale litt ekstra for eksklusivitet, tilnærmet laksegaranti, og i noen få tilfeller anonymitet.

Fritt kortsalg vs C&R (fang og slipp)

Det er noen få selskaper som tilbyr en opplevelse av å komme til deres Lodge/hotell, som ligger ved en av verdens fineste og beste lakseelver Gaula. Det finnes finere elver, og bedre elver. Men opplevelsen som selges, gjør dette til verdens beste pakke for den tilreisende. Siden Winsnes Storstu er blitt omtalt såpass mye, så vil jeg dra frem den bedriften igjen. Winsnes Storstu tilbyr en opplevelse i øvre deler av elva. Dette er med guide, overnatting, bespisning, og alt som kunden ønsker. De kjører også C&R/fang og slipp, som en av hovedreglene på sine vald. Noe som igjen gjør at de har blitt skyteskive for mange i år. Med guide og korrekt opplæring/instruksjon om hvordan fisken gjenutsettes, så har de alle forutsetninger for å lykkes med dette. Når en ukesfisker hos dem, har i snitt 1,4 laks pr uke i år. Så kan det tenkes at med 100 fiskere totalt gjennom sesongen er borti 140 laks. Om så 10 % av disse ikke hadde klart seg, så er det fortsatt 126 laks som klarer seg. I og med at det er noen som antyder at Winsnes tjener vanvittig mye på denne laksen, så derfor bør ikke han og andre ha lov til å tilby slikt fiske, av hensyn til fiskens beste. Da må man ta en kikk på hvordan C&R praktiseres når det gjøres av noen som tenker på fiskens beste, og som ønsker at fisken skal overleve. I mine øyne så er det mer fokus på at de ikke skal ha mulighet til å praktisere det som de har drevet med i mange år nå, når en selv ikke har lyst til å utøve denne formen for fis ke, og da velger(blir tvunget til) å avslutte fiske tidligere enn planlagt.

Miljøkriminalitet i 2012

Fritt kortsalg... Winsnes har noen meget fine strekninger, og kan derfor sette begrensninger på hvor mange som får fiske der. En av måtene å gjøre dette på, er å ta litt mer betalt enn hva andre med mindre attraktive vald gjør. Jeg vet også at Winsnes ikke er i nærheten av å ha de høyeste prisene i Gaula, derfor er det ikke for å henge meg opp i prisene jeg skriver dette. Jeg er mer opptatt av å belyse det faktum at med fritt kortsalg til enkelte vald, så opplevde vi i 2012 en unison miljøkriminalitet i Gaula. Sterke ord, så om noen føler at «ikke bærekraftig nedslakting» er bedre, så bruker jeg det. Flere tusen fiskere på noen få mil med elv, dundret på med hver sin redskap. 1time før og opp til 6timer etter floa var på topp. Storlaks på storlaks ble dratt på land, og fiskere dro fra elv til elv og gjorde det samme. Facebook, og andre sosiale media fløt over av stolte øyeblikk. De samme sosiale media har i år skapt 2 grupperinger, for og imot C&R..

Nok engang tenk tanken på fritt kortsalg i hele Gaula denne sesongen. Det ble tross alt slåssing mellom fiskere på grunn av at man ikke var enig om hvordan rulleringen på valdet skulle foregå.. Fritt kortsalg praktiseres også i mange deler av elva i år, til akkurat samme pris pr døgn, som i 2012. De som i år kjøper døgnkort, behøver ikke å ha rullerende fiske i bakhodet, for det er ingen andre som kommer og forstyrrer. Fritt kortsalg i toppår er med andre ord til større skade for villaksen enn C&R i august 2014. Her kommer styret i Gaula Fiskeforvaltning og Elveeierlaget inn, og sørger for at de som faktisk er imot å bruke en pen årslønn på ei uke i Gaula, ha r mulighetene til å kjøpe seg fiskekort sammen med andre på samme vald. De som vil ha en strekning uten innblanding fra andre betaler mer for denne eksklusiviteten. Dette er det samme styret som har blitt skjelt ut for at de ikke stenger elva osv osv..

Stenge elva

Stenging av elva på grunn av at få fiskere i en elv med vanskelige forhold, og en laks som over hodet ikke ønsker å bite. Ikke klarer å ta fisk!?! Hva er tanken bak dette egentlig. Problemet er jo strengt tatt at det ikke blir tatt fisk, og det sørger naturen for. Stenger man elva så blir det en forventning, og opphypet stemning når man åpner den for fiske igjen, at de som har leid bort til lag og foreninger tidligere, de leier nå ut til private som betaler mye mer. Alle fiskere går med drømmer og fantasier om en elv som koker av «Sølv», når startskuddet går. Da henger tusenlappene løst for å kunne være med! Dette vil enhver grunneier med loven i hånd benytte seg av. Prisen for sesongkort i dag, vil da fort bli for åpningsuka i nedre deler, og det er ikke vanskelig å tro at man i øvre deler hadde kunnet øke prisene betraktelig også. Fisket hadde nok hatt enda strengere kvoter, og man hadde fått straff om fanget fisk ikke hadde vært innrapportert innen x-antall minutter etter avliving. Med andre ord, jeg som tjener lite på mitt vald i dag, hadde nok kunne gjort noen kroner ekstra på at elva hadde blitt stengt. Derfor så er stenging av elva, like lite lønnsomt som å holde en vanskelig elv åpen. For villaksen så er det heller ikke avgjørende.

Notfiske

Hvor bør fokuset legges fremover? Ta en kikk på sjøen og havet. Det at man ikke får fiske for å avlive fisken i august, betyr jo rett og slett at de som føler de behersker, og ønsker å utøve C&R, får fortsette som før. Dette er jo det store temaet i år, og et sårt tema for mange. Det at man i sjøen har fritt fiske, og kan omtrent ta det man får, er med på å gjøre debatten om C&R i elva til en bagatell. Det finnes notfiskere i Trondhjemsfjorden, som alene har noen hundre laks i noten sin i år. Liten vannstand, og treg oppgang av den senere laksen, har sørget for at de som dorger med båt tar fisk, og de som har retten til å fiske med not, bruker den for det den er verdt. Her er det ingen kontroll, og fanget fisk betyr død fisk. Mitt lille hint til den som mener at grunneierne i Gaula, bare tenker penger når de tillater C&R. Hva med notfiskerne som tar like mange tonn på 9 dager, som alle fiskerne i Gaula har gjort til sammen?

Restriksjoner i sjøen bør være døgnbasert, men allikevel på en sånn måte at retten til å fiske fortsatt er til stede. Da behøver man ikke å tenke på dyre oppkjøp, og man unngår rettslige avgjørelser.

En drapsmaskin

Lenger ut har vi lakselusa, en effektiv drapsmaskin som gjør at mesteparten av den smolten som går ut, aldri kommer tilbake. Her burde man applaudert frem den første vellykkede slaktingen av oppdrettslaks i lukkede merder, i langt større grad. Ikke en eneste lakselus ble funnet på all laksen fra denne merden. Dette er m ed andre ord fremtiden, som burde vært startet for 30 år siden. Ifølge oppdrettsnæringen så er det en «liten gruppe mennesker», som blir plaget av luseproblematikken. Derfor driver de lobbyvirksomhet for å få enda mildere regelverk i forhold til avlusing og nedslakting. Den lille gruppen ønsker jeg å være en del av, og jeg håper de fleste som fisker i fjord, sjø, hav, og elv. Er med meg i den lille gruppen. Det er en ting som er sikkert, det er en veldig liten gruppe som er positive til lakselusa. Så her må man samarbeide og applaudere frem de selskapene som går i spissen for å produsere oppdrettsfisk i lukkede anlegg. Nok engang så er økonomi inn i bildet.

Også avisa tjener

Med fare for å skrive en avhandling, og gjenta meg selv. Så er det økonomi inn i bildet i alle ledd av en forvaltning. Enten det er til det beste for fiskeren, grunneieren, laksen, eller Trønderbladet. Trønderbladet har fått en hel masse nye lesere i disse trege sommermånedene, på grunn av alle omtalene av laksen og forvaltningen. Dette får de også inntekter av... Med andre ord, økonomi er drivkraften til mange.

Takk til styret i fiskeforvaltningen som tillater at alle som har lyst til å fiske, får muligheten til å kjøpe seg fiskerett. Så får vi håpe at denne retten til å fiske, ikke blir mistolket og ensbetydende med at man har krav på å få fisk.