Fylkesmannen har besluttet å utvide hjortejakta i Midtre Gauldal, Melhus og Skaun i tillegg til i 12 andre sørtrønderske kommuner.

Hjortejakta blir utvidet fra 16. november til 23. desember. Målet med utvidelsen er å imøtekomme særlige bestandsmessige eller forvaltningsmessige behov.