Torsdagen ble en svært annerledes skoledag for elevene på fjerde, femte og sjette trinn. Det eneste de visste på forhånd var at de skulle møte opp med en koffert eller en bag. Da de ankom skolen om morgenen, ble de sluppet inn puljevis inn på "flyplassen".

En rød tråd

Den uvanlige skoledagen var satt i stand som en del av skolens satsing på storyline. Dette er en undervisningsmåte der elevene interesse skal fanges helt fra starten av. Målet var at elevene skulle få en så realistisk opplevelse som mulig av hvordan en reise ut i Europa skal planlegges, og samtidig skulle elevene lære om europeiske land. Hendelsene og oppdragene skal danne en rød tråd (storyline).

Les hele saken i papiravisa lørdag 28. april eller pdf-utgaven

FLYGERNE: Mary Ann Stubsjøen og Odd Arne Skarholt gjør de siste forberedelsene i cockpiten.