Boklaug ble under Kristin på Husaby framført for andre gang, og denne gang var forfatter og journalist Sigrun Slapgard og samlivsterapeut og professor Frode Tuen invitert. Øystein Syrstad var bademester. Årets tema var utroskap, og Øystein Syrstad slo fast at han nok en gang ledet en debatt han ikke hadde peiling på. Tuen tok blant annet opp de dilemma han mener kan oppstå ved utroskap, og han opplyste blant annet at sju av ti bedratte får psykiske plager.

Sigrun Slapgard er for øvrig datter av Bjarne Slapgard som skrev Skaunasongen. Under Boklauget kom Slapgard inn på at kjærligheten sto sentralt i Sigrid Undsets forfatterskap. I debutboka fra 1907 startet hun med ordene "Jeg har været min mand utro". Undset innledet selv et forhold til en gift mann, og de giftet seg etter at de i to år hadde holdt forholdet skjult for sine nærmeste.

- Det verserer talløse historier om Undset. Hun spøkte med at hun skulle gå til sin elsker, mens hun mest trolig gikk til messe. Jeg vil ikke si at Undset var puritansk. Hun dyrket det store kjærlighetsbegrepet, sa Slapgard som tror Undset holdt seg til sølibatet på slutten av livet sitt.

Biografien om Sigrid Undset som jo oppholdt seg ei stund i Skaun da hun skrev om Kristin Lavransdatter, har nylig kommet ut på Gyldendal. Den er kalt "Dikterdronningen", og den er blant annet et forsøk på å oppvurdere Undsets rolle som åndshøvding.

ÅNDELIG: Før Boklauget tok til, spilte Lars Lefstad på saksofon. Under Boklauget deltok professor Frode Tuen, forfatter Sigrun Slapgard og ordstyrer Øystein Syrstad.