Grunneier Lars M. Høgset har ikke fått med seg Melhus formannskap på at boliger på hans eiendom er det rette. Høgset har søkt om å få legge ut tre tomter på til sammen tre mål på eiendommen Hegdal i Vollmarka, og planen var å sette opp ei husrekke i en åkerkant.

Johan Lund Furunes la på vegne av Fremskrittspartiet fram forslag om at søknaden om å få lage reguleringsplan, skulle innvilges. Tre i formannskapet stemte for, mens sju var imot.