En melhuskvinne i 40-årene fikk i løpet av fire år utbetalt over 160.000 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på. Nå venter samfunnsstraff for kvinnen.

Det var i årene fra 2002 til 2006 kvinnen fikk utbetalt 161.877 kroner i dagpenger fra Aetat (nå NAV). Kvinnen meldte ikke i fra om arbeidstimer som hun mottok lønn for, og i retten ga hun en uforbeholden tilståelse av bedrageriet.

I straffeutmålingen ble det lagt vekt på at trygdesystemet i stor grad er basert på tillit, og allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon ved grovt uaktsomt misbruk av dagpengeordningen. Blant annet på grunn av lang saksbehandlingstid har retten kommet fram til at det i denne saken var grunnlag for å reagere med samfunnsstraff, ikke ubetinget fengsel.

Kvinnen har allerede betalt tilbake et betydelig beløp til NAV, noe retten mener viser at hun ønsker å gjøre opp for seg. En passende straff for trygdebedrageriet ble derfor satt til samfunnsstraff i 36 timer med en gjennomføringstid på 120 dager. Tilbakebetalingskravet fra NAV er i dag på 69.449 kroner, noe retten har bestemt skal bli betalt innen to uker.