Han har merket seg utspillet fra tidligere kommunepolitiker Astrid Dalslåen (Sp) som erklærte at hun flytter fra Bygdedyret som hun opplevde plaget henne i Melhus. I sommer flyttet hun til Oppdal, og hun beskriver den politiske tida i Melhus som litt tung fordi hun mener at enkelte latterliggjorde henne når hun tok ordet. Å få høre at dette har en ikke greie på, føltes sårt.

I skolen

- Det handler om mobbing. Hvis du trykker ned dem du ikke liker eller ikke aksepterer, er det mobbing. Jeg har vært ute i en del skoler, og har sett Zero-plakatene som har kommet opp. Vi blir aldri kvitt spøkelset mobbing, og vi må alltid stå på for å bli kvitt det enten det gjelder skole eller arbeidsliv. Som ordfører og dermed skoleeier, var jeg på Gimse skole etter at statsminister Bondevik lanserte kampanjen nulltoleranse for mobbing, og skrev under på at vi ikke skal ha mobbing En slik avtale kunne gjerne ha vært gjentatt på andre skoler, og det hadde vært veldig artig hvis jeg kunne ha gjort en liten innsats på området, sier Bøhle.

Personlig opplevde han å bli godt mottatt da han en lengre periode bodde på Hitra. Kvålsbyggen var lærer der, og ble raskt valgt inn i politikken og bankstyret.

- En del av oss er mer utadvendt og har sterkere ryggrad. Jeg opplevde personlig å bli tatt imot med åpne armer. Det er kanskje ikke slike personer som er utsatt for Bygdedyret. Kommer du til Melhus og har unger, er det lettere å bli integrert fordi du blir med i et nettverk. Jeg er litt bekymret for om vi klarer å integrere våre nye landsmenn, sier Bøhle.

De konforme

Hvorvidt Bygdedyret er i aktivitet, avhenger av hvordan en definerer Bygdedyret, mener Bøhle. Han mener begrepet ble innført av forfatter Tor Johnson der det ble tolket slik at storbøndene trykte ned husmennene. Eller så kan det være som Andreas Hompland sier så treffende: Bygdedyret: Denne snille og trufaste vaktbikkja for dei som er konforme og skikkar seg vel, men som bjeffar mot innflyttarar og glefsar etter dei innanfor som skil seg ut.

Ei anna side av mobbing Bøhle er opptatt av, er de mange innleggene på avisenes nettsider.

- En kan gjerne si at det er ytringsfrihet, men en skal stå til rette for det en sier. Innleggene kan være injurierende. Jeg er bekymret for den makta rikspressen har, og løssalgsavisene var på Åslaug Haga dag etter dag. Det kaller jeg mobbing og et Bygdedyr, sier Bøhle.

Om den politiske kritikken Dalslåen reiste i artikkelen vi hadde i sommer, sier Bøhle dette:

- Politikk handler om å prioritere midler, og skaffe flertall for det en jobber for. Det handler hele tida om kompromisser, og få bare en stemme for sitt forslag blir bare ei markering. I arbeiderbevegelsen kan vi ha beinharde diskusjoner på kammerset, og så stå samlet utad. Hvis vi skal få til noe til det beste for innbyggerne, må vi spille på lag. Det er en kjent sak at det er lettere å få til fellesløsninger i utkantstrøk enn i sentrale strøk. Da Kolbrandstad stavkyrkje skulle bygges, hadde de ikke Bygdedyret. Der var det ildsjeler og det samme så en for Tømmesdalen grendahus, Storvatnet, Horg bygdatun og restaurering av Folkets hus på Kvål. Konklusjonen er at vi må overse det negative og trekke fram det positive, sier Bøhle.