Norsk Kylling har siden 2003 nesten dobla omsetninga si. – Dette er en veldig stor vekst med en lønnsomhet langt over snittet, sier siviløkonom Trond Stafne.

Kontroversen til tross så er veksten ved Norsk Kylling eventyrlig. I fjor omsatte bedriften for 430 millioner kroner mot 228 millioner i 2003:

- Det er en veldig stor vekst. Salget har så å si fordobla seg på fire år. Driftsresultatet har også fordobla seg fra 23 millioner til 40 millioner kroner. Om en ser på investeringene så er det en tredobling av investert kapital. Det har vært en veldig vekst. Det er mange bedrifter som har hatt problemer med å håndtere vekst men her ser det ut til å gå veldig bra., sier siviløkonom Trond Stafne. Stafne jobber til daglig som lektor på Gauldal videregående og underviser blant anna i næringsøkonomi.

- Veldig bra lønnsomhet

- Hvor godt har de gjort det?

- Det er veldig bra lønnsomhet. Vanlig lønnsomhet i norsk næringsliv ligger vanlig vis mellom fem og åtte prosent under dette, sier Stafne og legger til:

- Det som er bekymringsfullt kan være at det er liten egenkapital. Den er på 10 prosent. Bedriftens evne til å betale gjelda si ser ut til å ikke være så bra.

- Kan det komme av at de satser på at stor vekst og investeringer skal kompensere?

- Det er mulig at det er filosofien. Det er voksende marked og veksten er finansiert med gjeld. Men i og med at lønnsomheten er så god så ser det ut som det går veldig bra.

- Imponerende låge lønnskostnader

Siden 2003 har lønnskostnadene tross utvidelser og flere hender i sving bare gått fra 24 millioner til 27,8 millioner:

- Det er veldig imponerende at de har greid å holde lønnskostnadene nesten på stedet hvil fra 2003 og fram til i fjor. Den har steget bare med fire millioner. Det må være veldig god drift, fordi lønnskostnadene i Norge har auka veldig. Vi har hatt en realvekst i lønna på 30 prosent fra 2000 til 2008. Lønna har gått mye mer opp enn prisene ellers i samfunnet, forteller Siviløkonomen. Han meiner Norsk Kylling har en viktig posisjon i Midtre Gauldal:

EVENTYRLIG OMSETNING: Norsk Kylling gikk i 2008 med et overskudd før skatt på knappe 40 millioner kroner. Det går så det griner for daglig leder og tidligere eier Agnar Østhus. Han har en formue på over 60 millioner kroner.