ALT FRITAS? Skal våningshuset på gårder i Melhus fritas fra eiendomsskatt eller ikke? Det skal vurderes av ei sakkyndig nemnd. Bygninger som brukes til drift av gården, er automatisk fritatt.