Lørdag ettermiddag har Vegtrafikksentralen (VTS) i Midt-Norge lagt ut følgende advarsel til bilister.

– På grunn av mye regn og tidvis store nedbørsmengder på kort tid, er det fare for vannplaning og oversvømmelse på vegene i begge fylker lørdag og søndag. Vi ber trafikanter om å være årvåkne og kjøre etter forholdene, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter klokka 13.47.

På torsdag sendte Meteorologisk institutt ut dobbelt farevarsel for Trøndelag og Møre og Romsdal. Ifølge varselet vil faren for flom- og jordskred øke på grunn av vedvarende mye regn i perioden torsdag kveld til lørdag kveld.